Vår verksamhet . Vår historia . Företagen vi representerar . Kontakta oss      

HIP-MITSU S.R.L

Via A. Volta1
I-31027
ITALY
Tel: +39 (0)422 887 566
www.hip-mitsu.com
HIP-Mitsu är ett italienskt företag som är en av de mest kvalificerade tillverkarna av system och utrustning främst för smältlim, hot-melt.

HIP-Mitsus modulära lösningar ger svar på varje applikation med behov från 0,3 upp till 6.000 mm bestrykningsbredd, alla hastigheter och beläggningsvikter för både kontinuerliga och intermittenta applikationer.

Specialisering, teknisk innovation och stadig forskningen är deras starka sidor, bevis stöds av flera internationella patent som ägs av bolaget.
Mer än 1.900 maskiner installerats i 38 länder som täcker de mest skilda industriella områden, och tillåter dem att samla en betydande erfarenhet som de överför till sina kunder i varje fas av projekten.

Till detta kan läggas HIP-Mitsus moderna "Competence Center", utrustat med olika typer av produktionslinjer som möjliggör testning på kundens egna material .